Forsbergs skola 2021, fiktiv brief tilldelad av Suicide Zero.
Kampanjens mål var att lyfta det skuld- och skambelagda ämnet psykisk ohälsa. Ungefär 1600 personer i Sverige väljer att ta sitt liv varje år och kampanjen skulle hjälpa att skapa debatt kring detta.
Då ämnet är tungt och känsligt så fastställdes metoden: Att närma sig med försiktighet – likt fråga chans-lappen i mellanstadiet. Slutprodukten blev lappar med frågeställningar (samt yta för mottagaren att utveckla) som slumpmässigt dimper ner i brevlådor runtom i landet. En chans för självreflektion alternativt svar att lyfta till en stödlinje eller en nära som kan tänka sig att lyssna. En konversationsstartare helt enkelt. 
Back to Top