Forsbergs skola 2021, fiktiv brief tilldelad av kommunikationsbyrån Blomquist, kund: Stockholm stad.
Idrottsförvaltningens vision är ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. Under coronapandemin har seniorerna drabbats hårt av restriktionerna. Uppgiften var därför att för Stockholms Stad lansera seniortimmen där seniorer kan röra på sig i lugn och ro.
För att nå sin vision om ett aktivt Stockholm anordnas bland annat fritidsaktiviteter. Främst för barn och ungdomar. Men är det inte på sin plats att även seniorer blir inbjudna till klubben?
Det landade i kampanjen Seniorfritids. Där seniorerna, däribland de ”föreviga unga” 40-talisterna får främja sin ungdomliga sida. Fast ett par steg längre. Ett par timmar i veckan öppnar Stockholm stads fritidsrum upp dörrarna för sällskapssjuka seniorer. Och bakdörrarna till rastgården. För mer aktiva 70 plussare.
Back to Top